<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=5737417&amp;fmt=gif">
2 minutter lesetid

Fordeler og ulemper med et  "Headless CMS"

17. sep 2020

«Headless» CMS (Content Management Systems) har blitt veldig populært. Det er det som er «snakkisen» blant webutviklere, og mange løsninger har kommet på markedet. Selv de gamle tradisjonelle CMS-løsningene har begynt å gå denne veien. Men, hva er det og hva er så bra med et CMS uten "hode"?

Headless blogg

Et tradisjonelt CMS er ansvarlig for å kontrollere innholdet, men er også ansvarlig for hvordan innholdet presenteres. Tradisjonelt har CMS vært en komplett løsning med både «back-end» og «front-end» implementeringer. «Headless» derimot, bryr seg ikke om visningene som blir presentert for brukeren, den fokuserer bare på selve innholdet. Det er mer eller mindre en innholdsdatabase som lar deg hente informasjon ved hjelp av API-ene.

Men det virker som om «Headless» inneholder mindre funksjonalitet siden den faktiske presentasjonen av innholdet er fjernet. Hvorfor vil jeg ha mindre funksjonalitet?

«Headless» er utmerket når det gjelder fleksibilitet siden det eksponerer innholdet over API-er. Det betyr at vi kan bruke hvilken teknologi vi vil til å konsumere og presentere innholdet. Vi har 100% kontroll over presentasjonen. En annen fordel er at CMS-et ikke er knyttet til en kanal, innholdet kan brukes hvor som helst, der det trengs. Det kan være på en webside, «native» applikasjoner, smartklokker, osv. Dette er flott når det gjelder gjenbruk av innhold.

Siden det bare er en innholdsdatabase, er hovedformålet til et «Headless CMS» å lagre, administrere og eksponere innhold, og trenger derfor bare å oppfylle dette behovet på best mulig måte. Dette skaper mer fokuserte produkter, men gir også fordeler til den interne arkitekturen. CMS-et er frakoblet og brukes bare som CMS og ikke noe annet. Det «Headless» tilbyr er å hindre oss i å bli låst inn mot et system. Hvis vi trenger å bytte til en annen løsning, vil det ofte være mye lettere med «Headless» i forhold til et tradisjonelt CMS.

Mange «Headless» løsninger tilbyr også CMS "as a service", som igjen også er en fordel med tanke på den fleksibiliteten «Headless» tilbyr. Selv om alt dette kan høres bra ut, er det også en stor ulempe når det gjelder «Headless». Å være fleksibel betyr også at du må utelate ting. Det gir utviklerne av løsningen et stort ansvar. Tradisjonelt CMS kommer ofte med en forhåndsdefinert teknologibunke og en litt strømlinjeformet arkitektur, det gjør ikke en «Headless» løsning. Det kan selvsagt være bra, men det kan også by på utfordringer.

Headless figur

Siden et «Headless CMS» ikke bare leverer innhold til en webside (kan være innhold til alle typer enheter) så kan redaktøropplevelsen også bli annerledes. Selv om det ikke gjelder alle «Headless» løsninger, så er ikke redaktørgrensesnittet nødvendigvis sentrert rundt en trestruktur for innhold slik som mange av de tradisjonelle løsningene er. Dette kan bli litt forvirrende for innholdsprodusentene. Det at innholdet du skriver er helt løsrevet fra presentasjonen er uvant. Er du vant til å bruke forhåndsvisning (som de fleste redaktører sverger til) kan du som innholdsprodusent føle at du mister kontroll over innholdet ditt. Mange «Headless» løsninger tilbyr en forhåndsvisning, men det vil kreve utvikling for å få det til å fungere godt.

Et «Headless» CMS gir mange fordeler. Det lar oss bruke de nyeste og beste teknologiene med et system som er frakoblet innholdet vårt. Men, uansett så har det tradisjonelle CMS-et en stor rolle fremover og bør ikke bli utelukket i en vurdering av nytt system.

Tema: CMS
Andreas Lundgren

Skrevet av Andreas Lundgren

Senior systemutvikler

Innlegg

Abonner på bloggen vår