<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=5737417&amp;fmt=gif">
2 minutter lesetid

Hva er IoT og hva kan vi bruke det til?

25. mai 2020

Bilde av robotstøvsuger - artikkel IOT

Antageligvis så vet du allerede at IoT står for "Internet of Things". IoT betyr nettopp, internett av ting. I praksis betyr det at vi kan koble tingene våre på internett, det kan være et kjøleskap, en GPS, en støvsuger og mange andre ting.

Alle disse tingene kan teoretisk sett snakke sammen. Det betyr ikke at de automatisk gjør det, men dersom produsenten bruker standardiserte protokoller som eksempelvis ZigBee kan det være mulig.

Mange av enhetene kan også ha andre enheter innebygd, eksempelvis i mange GPS enheter finner du også en temperaturmåler.

Når du leser om IoT i media så handler det stort sett om forbruksartikler som skal gjøre hjemmet vårt smart, deriblant støvsugere, kjøleskap, tale assistenter eller lys. I tillegg har vi industrien som i mange tilfeller har helt andre behov enn et privat hjem. Det kan eksempelvis være:

  • En drosjeflåte som er utstyrt med GPS vil til enhver tid gi beskjed om hvor drosjen befinner seg
  • Det kan være temperaturmålere som overvåker at matvarer eller medisin har korrekt temperatur under transport. Hvis temperaturen går utenom gitte temperaturer, så kan det gå en alarm i form av e-post, sms eller lignende

De aller fleste av disse enhetene har et API og det er disse APIene som gir oss mulighet til å utnytte enhetene på en ny måte. For gjennom et API så kan du hente/sende data fra/til enhetene. Det åpner seg dermed en helt ny verden med muligheter.

Eksempelvis kan du styre lys basert på egendefinerte hendelser, sende varsel basert på hendelser, overvåke miljøet (lufttrykk, temperatur etc) hvor produktene din er lagret, eller lignende. I tillegg kan informasjonen kobles  sammen.

Eksempel

Du kan ha et behov for å få advarsler dersom et produkt er lagret i et rom og døren ikke er lukket. Via bluetooth eller GPS knyttet til produktet kan du få vite om produktet er i rommet og via en dørsensor kan du vite om døren er lukket. Du kan dermed kun gi alarm dersom produktet er i rommet og døren er åpen.

Hvis du lurer på hvordan du kan utnytte IoT i din bedrift, så kan det ofte være smart å begynne med å se hvilke utfordringene du har og deretter se hvordan IoT kan bistå i å løse utfordringene dine. Det er som mange ofte sier, det er kun fantasien som setter begrensninger.

Håkon Nordli

Skrevet av Håkon Nordli

Løsningsarkitekt

Innlegg

Abonner på bloggen vår