<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=5737417&amp;fmt=gif">
Skip to the main content.
Bli en av oss
Bli en av oss
crm-workshop

CRM

Et velfungerede og brukervennlig Customer Relationship Managament-verktøy (CRM) er en nøkkelfaktor i enhver salgsorganisasjon.

I XLENT Ålesund kombinerer vi teknisk ekspertise, bransjekunnskap og strategisk rådgivning for å tilby skreddersydde forretningssystemer til bedrifter som er ute etter å digitalisere og effektivisere sin virksomhet.

Vår visjon er å hjelpe bedrifter til å lettere oppnå sine mål og resultater ved hjelp av gode og brukervennlige systemer.

 

Vi er en langsiktig partner som tilbyr støtte og rådgivning i hele systemets livsløp gjennom vår stegvise modell
  • Vi kan hjelpe salgsorganisasjoner å bygge effektive og brukervennlige verktøy slik at salgsteamene når sine mål.Vi kan skape personaliserte kundeopplevelser og sikre at organisasjoner evner å få riktig oppmerksomhet fra riktig kundegruppe til riktig tid.

  • Vi kan bistå servicebedrifter med å øke kundetilfredshet, få mer kontroll og på en strukturert måte identifisere mangler og forbedre sine tjenester.

  • Vi kan sikre at koordinering og gjennomføring av arbeid gjøres på en effektiv og rask måte, med mindre tid på administrasjon og mer tid til gjennomføring og økt tilfredshet og lojalitet hos kundene.
 
Dersom din virksomhet er ute etter å implementere et nytt CRM-system eller å oppdatere et eksisterende system, så er XLENT Ålesund sitt Customer Engagement Team tilgjengelig for deg.
  • Grundig behovsanalyse - I den innledende fasen jobber vi tett på kundene for å identifisere organisasjonens langsiktige målsetninger og ønsker for fremtiden. Vi jobber med formål om å avdekke organisasjonens NÅ-situasjon med hensikt om å skissere ønsket FREMTIDS-situasjon. Sammen med kunden lager vi et målbilde på hvor vi skal være og til hvilken tid.

  • Iterativ implementering - Ved hjelp av agil metodikk implementerer vi systemet på en så smidig og sikker måte som mulig. Vi arbeider iterativt og i nær dialog med kunde for å sikre at retning, kvalitet og funksjonalitet alltid er på riktig vei.

  • Involvering og brukeradopsjon - Brukerne er de viktigste aktørene for at et system skal gi verdi for organisasjonen. Derfor jobber vi hele veien tett med brukerne for å informere, involvere og diskutere i anledning nye systemer.

  • Proaktiv forvaltning - Vi vet at alle organisasjoner er i stadig utvikling og vi leverer derfor aldri fra oss et system. Vi ser på våre leveranser som noe som trenger omsorg og vedvarende oppfølging, og våre konsulenter er derfor alltid tilgjengelige for videreutvikling og support slik at systemene stadig tilpasses organisasjoner i endring. Siden vi er lidenskapelig opptatt av fagområdet så er vi alltid oppdaterte og holder øye med ny funksjonalitet, oppdateringer og trender i markedet - så slipper du det!

Dersom din virksomhet er ute etter å implementere et nytt CRM-system eller å oppdatere et eksisterende system, så er XLENT Ålesund sitt Customer Engagement Team tilgjengelig for deg.

Ta gjerne kontakt for en prat!

Kontakt
Kristine Stokke Hoddevik
Kristine Hoddevik
+47 970 01 285
kristine.hoddevik@xlent.no