Young man buying music on internet with tablet

E-handel 

Handel på nett øker år etter år!

XLENT konsulenter har utviklet e-handelsløsninger for store og små bedrifter. 

 

Vi kjøper tjenester og produkter på nett mer enn noen gang. I 2019 handlet vi på nett for mer enn 163 milliarder norske kroner (Nets, Norsk ehandel 2019). Netthandel har kommet for å bli og den årlige veksten er større på nett enn i fysisk-handel. Nå i 2020 hjelper det også godt at tollreglene for netthandel fra utlandet er endret slik at vi håper å se en trend der netthandelen vokser ennå mer for norske nettbutikker.

 

Det er klart at alle som har en butikk i dag ønsker å ta del i denne økningen. Da kommer vi fort inn på spørsmål som:

  • Hvilken nettbutikkløsning skal jeg velge?
  • Hvor lang tid tar det å sette opp en nettbutikk?
  • Hvordan skal jeg ta betalt?
  • Hvordan velge riktig logistikkleverandør?
  • Hvordan integrere med våre andre systemer?

 

Og selvsagt en lang rekke andre spørsmål. Vi i XLENT har årelang erfaring fra både å sette opp nettbutikkløsninger i forskjellige systemer, koble på betalingsløsninger og logistikkleverandører. Vi har jobbet som konsulenter og også vært på kundesiden for å bestille nettbutikker.

 

Vi har erfaring fra å sette opp store løsninger for store aktører til små pop-up stores som bare skal vare en kort periode.

 

Det finnes mange tilbydere av nettbutikkløsninger i dag. Noen løsninger er veldig enkle å sette opp og andre må du ha med deg et godt utviklerteam. Vi har erfaring fra mange løsninger og er i dag partner med Episerver.

 

Hvilken nettbutikkløsning skal jeg velge?

Vi kan hjelpe deg med å gjøre en vurdering av dine behov og deretter identifisere og evaluere den riktige løsningen for deg. Vi har en modell for å vekte og kvalitetssikre dine behov og kommer med anbefaling av riktig løsning.

 

Hvor lang tid tar det å sette opp en nettbutikk?

Det er et godt spørsmål og det har selvsagt noe å gjøre med hvor komplisert oppsettet skal være. Har dere behov for mye integrasjon mot eksisterende systemer så tar det lenger tid enn om du skal sette opp en hyllevare uten integrasjoner. Uansett så er vår erfaring at det tar litt tid og det krever ressurser både av innleide utviklere for godt teknisk oppsett og egne ressurser for å lage innhold og produktbeskrivelser som selger. 

 

Hvordan skal jeg ta betalt?

I dag finnes det mange muligheter til å ta betalt i en nettbutikk her i Norge. Det som er viktig å tenke på er å finne en løsning som passer ditt firma og en leverandør som gir deg gode betingelser. Mange betalingsløsninger har i dag API'er som gjør det lett å integrere mot de fleste moderne nettbutikkløsningene.

 

Hvordan velge riktig logistikkleverandør?

Heldigvis begynner det nå å bli flere muligheter til å levere varer ut til det norske folk. Valget av leverandør være en vurdering av hvem som tilbyr riktig tjeneste for deg og dine kunder. De store leverandørene leverer over hele landet mens du vil finne mindre og kjappere tjenester i mer tettbygde strøk. Mange vurderinger, men vi er med deg og kan hjelpe til med å vurdere leverandører i samarbeid med deg.

 

Hvordan integrere med våre andre systemer?

Er du en større bedrift har du sikkert allerede et lagervaresystem, økonomisystem, markedsføringsplattform, CRM eller et annet system du gjerne vil skal få inn dataen fra din nettbutikk. Det er smart å tenke at data bør inn i eksisterende systemer.

 

Vi kan lage integrasjoner med de fleste systemer i dag. Noen systemer har allerede ferdige integrasjoner slik at det bare tar et par timer å sette opp, men med mer komplekse eller eldre systemer kan det gå et månedsverk eller to. Her er alt avhengig av kompleksitet og mengde data. Vi har gjort mange slike integrasjoner og hjelper gjerne til med å finne beste løsning for deg.

 

Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale rundt ny eller eksisterende e-handelsløsning.