<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=5737417&amp;fmt=gif">
Skip to the main content.
Bli en av oss
Bli en av oss
Alexander - Aktuelt

Google Analytics - kan jeg bruke det?

Er Google Analytics ulovlig å bruke for norske bedrifter? 

I løpet av det siste året har det vært mye oppmerksomhet rundt bruken av Google Analytics og spørsmålet om hvorvidt verktøyet er i strid med personvernforordningen (GDPR). Flere land, som Italia, Frankrike, Østerrike og Nederland, har konkludert med at bruken av Google Analytics ikke er lovlig. Dette etterlater norske bedrifter med spørsmål om hvordan de skal forholde seg til denne situasjonen. 

 

Bakgrunn 

 
Google Analytics er et analyseverktøy som benyttes av mange bedrifter for å samle inn data og informasjon om brukerne på deres nettsider og apper. Formålet med verktøyet er å gi bedriftene innsikt i trafikk og kundereise. 

I 2020 leverte organisasjonen noyb en klage til datatilsynsmyndighetene i EØS mot over hundre europeiske nettsteder som bruker Google Analytics. Klagen går ut på at disse nettstedene overfører personopplysninger ut av EØS, noe som bryter med personvernlovgivningen. Saken dreier seg om at Google Analytics samler inn data som deretter blir overført til USA, hvor personvernpraksisen skiller seg fra den i europeiske land. 
 

Foreløpig konklusjon fra Datatilsynet i Norge 
 

En av de innklagede nettsidene fra organisasjonen noyb var et norsk nettsted som tidligere brukte Google Analytics. Datatilsynet i Norge har nå undersøkt saken og kommet til en foreløpig konklusjon om at bruken av Google Analytics var i strid med personvernforordningen. De har sendt et forhåndsvarsel til partene i saken, slik at de kan kommentere funnene. 

Datatilsynet vil komme med nærmere informasjon om hva som gjelder og hvilke forventninger de har til norske nettsider når vedtak er fattet. Dette kan komme tidligst i slutten av april. I mellomtiden anbefaler Datatilsynet andre norske nettsteder å utforske alternativer til Google Analytics.  

 

Google Analytics 4 
 

Google Analytics 3 (Universal Analytics) er utgangspunktet for Datatilsynets vurdering. Nå som det har kommet en ny versjon, Google Analytics 4, så har mange hatt spørsmål om denne versjonen er i tråd med personvernforordningen. Datatilsynet skriver at de ikke har tatt stilling til Google Analytics 4 i denne konkrete saken, men at det ikke ser ut til at Google Analytics 4 vil løse de problemene som de foreløpig har identifisert. 

 

Alternative analyseverktøy 


Ønsker bedriften din å utforske alternativer til Google Analytics? Da finnes det flere gode alternativer å velge mellom. En av dem er Matomo, som gir deg muligheten til å få innsikt i nettstedstrafikk og kundereiser på samme måte som med Google Analytics. 

Matomo er også i tråd med personvernforordningen (GDPR) når du samler inn og analyserer data. I analyseverkøyet får du tilgang til et brukervennlig grensesnitt som gir deg informasjon om sidevisninger, besøksvarighet og de mest besøkte sidene på nettstedet ditt, for å nevne noe.