<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=5737417&amp;fmt=gif">

Takk skal du ha!

Jeg gleder meg til å bli bedre kjent med deg. 

Du hører ifra meg snarlig. 

Mvh

Jan Petter

 

Jan Petter -kvadrat