Kari Skjold

Senior systemutvikler

Bilde: Kari Skjold - senior systemutvikler
 

Bli kjent med Kari

Kari er en skikkelig god programmerer og ei hyggelig jente med bein i nesa. Oppvokst på idylliske Hurum, i en tid etter at hovedflyplassen trygt var plassert et annet sted.

 

Kari liker å lete etter gode løsninger ved bruk av kreativitet og logisk tenkning. Hun synes problemløsing er spennende, og liker å gjøre dypdykk inn i problemer. Samtidig er hun en person som er opptatt av å samarbeide med andre. Hun mener at ved samarbeid og deling kommer du ofte frem til bedre løsninger. Hun er lett å snakke med, og liker å prate med andre.

 

xlent096

 

Å være ydmyk og åpen for hverandres ideer og løsningsforslag, mener hun er viktig for å spille hverandre gode. Ikke være redd for å si til henne at “dette ser jeg du har løst på denne måten, men det kunne også vært løst på denne måten” (… kom med innspill). Sånne tilbakemeldinger digger hun. Det gir henne mulighet til å vokse og bli enda bedre på det hun gjør.

 

Kari har flere prosjekter i porteføljen sin og hovedfokuset hennes de siste årene har vært på app og chatbot-utvikling. Hun har blitt en kløpper i Xamarin og .NET utvikling og blitt en etterspurt ressurs med sin kunnskap. Chatbot- og backendutvikling har også vært på agendaen og med hennes logiske og problemløsende tenkning har hun laget flere løsninger.

 

Kari har en master i kunstig intelligens og skrev masteroppgaven sin om CBR (Case Based Reasoning). CBR-prosessen handler i vid forstand om å løse nye problemer basert på løsningene til lignende tidligere problemer. Denne oppgaven ga fritt spillerom til å tenke ut kreative strategier og algoritmer i utviklingen av et lærende system.

 

xlent070

 

Fun facts om Kari. Hun er veldig glad i språk og idrett. Hun er også å observere på Oslos sykkelstier på sin el-sykkel, antageligvis på vei i feil retning for hun har elendig retningssans - men uansett, pass opp!

 

 

Kari Skjold - Senior systemutvikler - XLENT Oslo

Kari på LinkedIn