<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=5737417&amp;fmt=gif">
Skip to the main content.
Bli en av oss
Bli en av oss
Alexander - Aktuelt Oppdatering GA

Oppdatering på bruk av Google Analytics fra Datatilsynet

Nylig vedtok EU nye regler som gjør det enklere å overføre personopplysninger til USA. Det er viktig å understreke at dette ikke gjelder alle amerikanske selskaper - kun de som er oppført på denne listen: Data Privacy Framework.

Google er blant selskapene på denne listen. Dette betyr at det nå er mulig å benytte Google Analytics uten å bryte med GDPR. Tidligere råd fra Datatilsynet om å utforske alternativer til Google Analytics er ikke lenger aktuelle.

Her finner du Datatilsynets vedtak i Google Analytics-saken

Det er imidlertid viktig å holde et øye med utviklingen. Organisasjonen noyb ønsker å utfordre de nye reglene mellom EU og USA. Hvis de skulle lykkes, kan det igjen bli problematisk å overføre personopplysninger lovlig til USA, noe som ville påvirke Google Analytics.