<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=5737417&amp;fmt=gif">
Skip to the main content.
Bli en av oss
Bli en av oss
XLENT Trondheim - Rune Bostad

Vi åpner kontor i Trondheim

XLENT fortsetter å etablere seg flere steder i Norge. Denne gangen er det Trondheim som står for tur, ledet av Rune Bostad. Han gleder seg til å sette enda en XLENT-nål på kartet og starte reisen med å bygge kontoret i Trondheim sammen med fremtidige kollegaer.

 

Rune har lang erfaring fra IT- og konsulentbransjen, hvor han har hatt ulike typer lederroller de siste 10 årene. Med Trondheim som hjemmebase kjenner han Trøndelagsregionen godt og ser et stort potensiale for at XLENT kan vokse i markedet.

– Da jeg startet prosessen med å bli kjent med XLENT, ble jeg først og fremst imponert over verdiene selskapet står for. Det føltes som å komme hjem. I tillegg ble jeg motivert for å få muligheten til å være med å starte noe fra bunnen av i Trøndelagsregionen og bygge videre på det XLENT har gjort i Sverige og Norge i flere år, sier Rune.

At XLENT starter opp i Trøndelagsregionen er også en strategisk satsing geografisk etter etableringen av XLENT Östersund/Åre i Jämtlandsregionen på svensk side. Her ser vi store muligheter for samarbeid i de lokale markedene.

Trøndelagsregionen har mange store og suksessrike næringer, her ligger et av landets største universiteter, NTNU, og Trøndelag er også kåret til Norges teknologihovedstad. Rune ser et stort behov for IT-kompetanse i regionen og mener XLENT kan møte de behov som markedet etterspør.

Det viktigste for oss akkurat nå er å bygge et kunnskapsrikt team og fokusere på å finne de rette personene med sterk bakgrunn innen IT og digitalisering. Vi ønsker å få med oss folk som ønsker å være med å påvirke egen og selskapets utvikling, og som har en lidenskap for regionen. Kvalitet, bærekraft og langsiktige relasjoner vil være viktige brikker i puslespillet som vi skal jobbe mot!

Ta gjerne kontakt dersom du vil vite mer eller er nysgjerrig på å være med på en spennende reise sammen med Rune.

Kontakt
Rune med nøytral bakgrun
Rune Bostad
+47 957 46 902
rune.bostad@xlent.no