Håkon Nordli - XLENT Oslo

Seks steg du kan gjøre for å lage egen AI chat med Azure OpenAI Services

I XLENT er vi som alle andre opptatt av AI. Vi har allerede jobbet med chat-roboter og ser stadig på ny teknologi for å forbedre tjenestene vi leverer.

For deg som lurer på hvordan dette fungerer i praksis så har vi her satt opp seks steg for hvordan du kan lage din egen AI chat med hjelp fra Azure OpenAI Services.

1. Opprett en konsoll-applikasjon.

Det kan du gjøre på to forskjellige måter, enten ved hjelp av kommandovinduet eller bruke templates i Visual Studio. Vi vil for enkelhetsskyld bruke kommandovinduet i disse stegene. Du må ha installert .NET på din maskin for at eksempelet skal fungere.

Åpne et kommandovindu og skriv følgende kommando:

dotnet new console

2. Legg til nødvendig nuget-pakke

For å bruke Azure AI så må du legge til OpenAI nuget-pakken. Den er i skrivende stund kun i beta versjon.

Nuget-pakken kan legges til med følgende kommando:

dotnet add package Azure.AI.OpenAI --prerelease

3. Legg til følgende kode i Program.cs

Denne kode-snutten ville vi vanligvis ikke lagt i Program.cs, men for at eksempelet skal være kort har vi plassert den der.

using Azure.AI.OpenAI; using Azure; var endpoint = new Uri("<LEGG INN DITT ENDPOINT HER>"); var key = new AzureKeyCredential("<LEGG INN DIN API NØKKEL HER>"); var client = new OpenAIClient(endpoint, key); string question = "Who is the king of Norway?"; Console.WriteLine(question); var chatCompletionsOptions = new ChatCompletionsOptions() {     DeploymentName = "gpt-35-turbo", //Denne må byttes ut med det navnet du kaller din modell-deployment i Azure AI Studio.     Messages =     {         new ChatRequestUserMessage(question),     },     MaxTokens = 100 }; Response<ChatCompletions> response = client.GetChatCompletions(chatCompletionsOptions); Console.WriteLine(response.Value.Choices[0].Message.Content); Console.WriteLine();

 

4. Hent API URL (endpoint) og API nøkkel (key) fra Azure.

For å kunne hente ut URL og nøkkel så må du ha satt opp Azure OpenAI Services i din Azure portal. Det kan du enklest gjøre ved å søke etter "azure ai services" i Azure portalen, klikk på Azure AI Services og deretter velge "Azure OpenAI Services" i venstremenyen. Du vil på den siden få mulighet til å opprette. Merk at du også i skrivende stund må søke Microsoft om lov til å bruke deres OpenAI-tjeneste. Det vil du se når du forsøker å opprette.

Når den er opprettet så kan du gå til "Keys and endpoints" i venstremenyen. Kopier ut endpoint og key og lim det inn i koden over.

 

5. Opprett en deployment

En deployment kan enklest beskrives som valg av modell. Det er her du velger hvilken modell du ønsker å bruke i din AI. Merk at det varierer fra region til region hvilke modeller som er tilgjengelig. Region velger du når du oppretter OpenAI Services i steg 4.

Klikk deg videre fra Azure OpenAI Services til Azure AI Studio. I venstremenyen kan du klikke på "Deployments" og videre kan du der opprette en deployment. Navnet du gav deploymenten legger du inn i koden i steg 3.

 

6. Kjør AI-chatten

I kommandovinduet kan du kjøre følgende kommandoer:

dotnet builddotnet run

Svaret vi fikk fra roboten var følgende:

"As an AI language model, I do not have the ability to provide real-time updates. However, as of my latest update, the King of Norway is Harald V."