<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=5737417&amp;fmt=gif">
Skip to the main content.
Bli en av oss
Bli en av oss

Kontor

XLENT er et nordisk IT-konsulentselskap. Sammen med våre kolleger i XLENT Consulting Group er vi totalt 550 ansatte i Norge og Sverige. I dag finner du oss i Oslo, Ålesund, Trondheim og på femten lokasjoner i Sverige.

XLENT - i møte

Våre kontor i Norge