<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=5737417&amp;fmt=gif">
Skip to the main content.
Bli en av oss
Bli en av oss

Våre tjenester

XLENT består av konsulenter med lang erfaring innen teknologiledelse, arkitektur, skytjenester og systemutvikling samt spesialister innen CRM og digital strategi. Sammen med våre kunder, designer og utvikler vi nye og fremtidsrettede  digitale løsninger med stor betydning for samfunnet.

XLENT tjenesteområder


Vi tar gjerne en prat med deg. 

 

Kontakt oss