XLENT Ålesund er Microsot Dynamics CRM eksperter og diskuterer livlig beste løsning

Microsoft Dynamics CRM

XLENT hjelper deg med å velge og implementere ditt nye CRM

Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365 - plattformen for salg, markedsføring og kundeservice. Vi tilbyr bred kompetanse og mange års kompetanse på implementering innen hvert av disse områdene.

Microsoft Dynamics 365 hjelper deg med å administrere og forbedre dine kunderelasjoner. Ved å samle inn og analysere informasjon om kundene dine får du en dypere forståelse av deres behov og ønsker. Med Microsofts plattform tilbys kraftige verktøy innen salg, markedsføring og kundeservice, som lar deg kommunisere og samarbeide effektivt i hele organisasjonen. Gjennom optimaliserte forretningsprosesser og enestående kundeopplevelser kan du bygge langsiktige og lønnsomme relasjoner med kundene dine.

Salg: Med Dynamics 365 Sales kan du strømlinjeforme salgsprosessen og øke salgsresultatene. Du får full oversikt over leads og kundeaktiviteter, tidligere kjøp og preferanser. Ved å ha all denne informasjonen kan du lage skreddersydde tilbud og engasjere kundene dine på en mer personlig måte. Du kan også følge opp salgsmuligheter, administrere tilbud og prognoser og samarbeide med salgsteamet ditt. 

Markedsføring: Med Dynamics 365 Customer Insights kan du opprette og implementere effektive markedsføringskampanjer. Du får muligheten til å segmentere kundene dine basert på atferd og preferanser, noe som gjør det mulig å sende målrettede og relevante budskap. Ved å analysere kampanjeresultater og følge opp kundeinteraksjoner kan du optimalisere markedsføringen og øke konverteringsraten. I tillegg kan du integrere og automatisere markedsføringsaktivitetene dine for å spare tid og ressurser.

Kundeservice: Dynamics 365 Customer Service gir deg verktøyene til å tilby enestående kundeservice og bygge sterke kunderelasjoner. Du kan administrere og følge opp kundesaker og sakshistorikk, noe som gir en sømløs kundeopplevelse. Ved å bruke kunnskapsdatabaser og selvbetjeningsportaler kan du tilby kundene dine raske og relevante svar på spørsmålene deres. I tillegg kan du integrere kommunikasjonskanaler som chat og sosiale medier for å tilby enda mer tilgjengelig og personlig service.

Tilpasningsevne: Microsoft Dynamics 365 er en del av Microsofts Power Platform. Dette betyr stor fleksibilitet og tilpasningsevne etter dine spesifikke ønsker og forretningskrav.

Langsiktig partner

I XLENT kombinerer vi teknisk ekspertise, bransjekunnskap og strategisk rådgivning for å tilby skreddersydde forretningssystemer til bedrifter som er ute etter å digitalisere og effektivisere sin virksomhet. 

Vår visjon er å hjelpe bedrifter til å lettere oppnå sine mål og resultater ved hjelp av gode og brukervennlige systemer. 

Vi er en langsiktig partner som tilbyr støtte og rådgivning i hele systemets livsløp gjennom vår stegvise modell 

  • Vi kan hjelpe salgsorganisasjonen deres med å bygge effektive og brukervennlige verktøy slik at teamet når sine mål. Vi kan skape personaliserte kundeopplevelser og sikre at organisasjoner evner å få riktig oppmerksomhet fra riktig kundegruppe til riktig tid. 
  • Vi kan bistå servicebedrifter med å øke kundetilfredshet, få mer kontroll og på en strukturert måte identifisere mangler og forbedre sine tjenester.

Vi kan sikre at koordinering og gjennomføring av arbeid gjøres på en effektiv og rask måte, med mindre tid på administrasjon og mer tid til gjennomføring og økt tilfredshet og lojalitet hos kundene. 

Dersom din virksomhet er ute etter å implementere et nytt CRM-system eller å oppdatere et eksisterende system, så er XLENT sitt team tilgjengelig for deg.   

  • Grundig behovsanalyse - I den innledende fasen jobber vi tett med dere for å identifisere organisasjonens langsiktige målsetninger og ønsker for fremtiden. Vi jobber med formål om å avdekke organisasjonens NÅ-situasjon med hensikt om å skissere ønsket FREMTIDS-situasjon. Sammen med dere lager vi et målbilde på hvor vi skal være og til hvilken tid.  
  • Trinnvis implementering - vi jobber agilt og implementerer systemet på en så smidig og sikker måte som mulig. Vi arbeider trinnvis og i nær dialog med deg og din organisasjon for å sikre at retning, kvalitet og funksjonalitet alltid er på riktig vei.  
  • Involvering og brukeradopsjon - Brukerne er de viktigste aktørene for at et system skal gi verdi for organisasjonen. Derfor jobber vi hele veien tett med brukerne for å informere, involvere og diskutere i anledning nye systemer.  
  • Proaktiv forvaltning - Vi vet at alle organisasjoner er i stadig utvikling og vi leverer derfor aldri fra oss et system. Vi ser på våre leveranser som noe som trenger omsorg og vedvarende oppfølging, og vi er derfor alltid tilgjengelige for videreutvikling og support slik at systemene stadig tilpasses organisasjoner i endring. Siden vi er lidenskapelig opptatt av fagområdet så er vi alltid oppdaterte og holder øye med ny funksjonalitet, oppdateringer og trender i markedet - så slipper du det! 

Nysgjerrig på CRM eller skal du oppdatere et eksisterende system, så er XLENT sitt Team tilgjengelig for deg. 

Ta gjerne kontakt for en prat!

Kontakt

Kontor

Parkgata 3A 6003 Ålesund