Intern sikkerhetsvurdering

Intern sikkerhetsvurdering

Vi vurderer sikkerheten av din infrastruktur mot sofistikerte trusselaktører.

Vår metodikk

Vi utfører interne sikkerhetsvurderinger ved å bruke en angrepsplattform som er koblet til det interne nettverket. Målet er å identifisere typiske feilkonfigurasjoner og sårbarheter internt i et bedriftsmiljø som kan utnyttes av trusselaktører som har tilgang på det interne nettverket.

Vurderingen vi gjør kan utføres ved å ta utgangspunkt i en maskin som er koblet til nettverket eller en kompromittert brukerkonto. Dette simulerer en internt trussel eller en ekstern trusselaktør som har lykkes i å kompromittere en bruker. Med dette utgangspunktet kan vi vurdere interne sikkerhetsmekanismer og angrepsveier som leder til organisasjonens verdier.

Organisasjoner kan dra nytte av scenario-baserte tester som konsentrerer seg om spesifikke trusselscenarier. Denne tilnærmingen gir et verdifull testing av interne kontroller fra et forhåndsbestemt utgangspunkt i nettverket.

Verdi for deg som kunde

  • Vurder effektiviteten av infrastrukturens forsvar mot sofistikerte motstandere.
  • Evaluer din sikkerhetsstilling og beskyttelsen av kritiske eiendeler i tilfelle et brudd eller en ondsinnet innsider.
  • Avdekk feilkonfigurasjoner, sårbarheter og utilstrekkelige tekniske kontroller.

Hva vi leverer

  • Vurderingen krever minimal involvering fra ditt tekniske personell.
  • Et oppstartsmøte må organiseres for å forstå din infrastruktur, mål, og for å sette den endelige omfanget.
  • En rapport vil bli levert med detaljerte observasjoner og handlingsrettede resultater med mål om å forbedre sikkerheten.

Kontakt

Kontor

Parkveien 55 0256 Oslo