<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=5737417&amp;fmt=gif">
Skip to the main content.
Bli en av oss
Bli en av oss

Cyber security

Vi tilbyr spesialisert kompetanse innen cybersikkerhet. Vi forstår at cybersikkerhet handler om mer enn bare teknologi – det krever også effektive strategier, prosesser og opplæring for å håndtere risiko på en optimal måte.

XLENT Oslo - Ålesund - Trondheim

Vi har ekspertise innen Cyber security

Cybersikkerhet er en av de mest presserende og viktige utfordringene i dagens digitale landskap.

 

Bedrifter og organisasjoner er i økende grad utsatt for komplekse og avanserte trusler som kan ha alvorlige konsekvenser for deres omdømme, økonomi og driftskontinuitet. For å sikre seg mot slike trusler, er det avgjørende å ha en helhetlig og proaktiv tilnærming til cybersikkerhet.

Vi forstår at cybersikkerhet handler om mer enn bare teknologi – det krever også effektive strategier, prosesser og opplæring for å håndtere risiko på en optimal måte. Vårt erfarne team av cybersikkerhetseksperter jobber tett med våre kunder for å utvikle skreddersydde løsninger som beskytter deres digitale eiendeler og oppfyller deres unike behov.

Vårt tilbud innen cybersikkerhetstjenester omfatter:

  1. GRC / Risikovurdering og -styring: Vi hjelper bedrifter med å forstå og etterleve lovkrav og relevante retningslinjer. Vi gjennomfører også grundige vurderinger av våre kunders cybersikkerhetsrisiko og identifiserer sårbarheter og trusler. Deretter utvikler vi skreddersydde risikostyringsstrategier og -tiltak for å minimere risikoen og beskytte virksomheten.

  2. Sikkerhetsarkitektur og -designtjenester: Vi hjelper våre kunder med å utforme og implementere robuste sikkerhetsarkitekturer og -løsninger som beskytter mot interne og eksterne trusler. Vi tar hensyn til nyeste bransjebestemte praksis og standarder for å sikre en helhetlig tilnærming til cybersikkerhet.

  3. Incident Response og håndtering: Vårt team er klar til å respondere raskt på sikkerhetshendelser og håndtere dem på en effektiv måte. Vi implementerer nødvendige tiltak for å minimere skade, gjenopprette normal drift og sikre at lignende hendelser ikke skjer igjen.

  4. Opplæring og bevissthet: Vi tilbyr opplæring og bevissthetskampanjer for å styrke våre kunders evne til å identifisere og håndtere cybersikkerhetstrusler. Vi utvikler skreddersydde opplæringsprogrammer som passer til organisasjonens behov og sikrer at ansatte har riktig kunnskap og ferdigheter til å beskytte virksomheten.

  5. Sikkerhetstest: Vi utfører alle type sikkerhetstester; red teaming, purple teaming, webb-applikasjonstester, infrastruktur, sårbarhets-scanninger og fysiske tester.

  6. Bug Bounty: Vi utvikler, setter opp, drifter og kvalitetssikrer bug bounty program for våre kunder, der vi kan dra nytte av et uendelig stort sikkerhetsmiljø som hjelper til å finne sårbarheter før angriperne gjør det.

Kontakt
Daniel Lovborn square
Daniel Lovborn
+47 924 89 948
daniel.lovborn@xlent.no
Relatert