Fabian Boe Jobber Ved Pulten XLENT Oslo

Systemutvikling

Systemutvikling er metodisk og målrettet arbeid med å lage nye datasystemer eller informasjonssystemer. Vi i XLENT utvikler systemer for store og små bedrifter. Alt fra tunge applikasjoner i store systemer til mobilapper. 

Vi kan systemutvikling

For mange er systemutvikling kun utvikling av programvare som skal løse en konkret problemstilling.

For oss i XLENT er dette en reise som starter med å analysere en problemstilling eller ny mulighet, og slutter med en fungerende tjeneste, som har løst et problem eller skapt en ny tjeneste, til verdi for kunden.

Et systemutviklingsprosjekt starter ofte med en problemanalyse eller mulighetanalyse, hvor vi sammen med oppdragsgiver prøver å forstå situasjonen, og se på hva som kan løses med et IT system. Deretter jobber vi sammen med å lage en kravspesifikasjon, slik at vi har tydelige målsetninger for hvordan prosjektet kan anses som ferdig, og det blir lettere å prøve det i ettertid.

Når vi har en forståelse av hva som skal gjøres og hvordan dette kan løses, må vi gå igjennom systemarkitekturen, for å kartlegge de ulike systemene og modulene som skal samarbeide for at løsningen skal fungere.

Basert på informasjonen vi har, setter vi sammen et team som er godt rustet til å løse utfordringene som kommer i prosjektet. Dersom det ikke har oppstått noen utfordringer slik at vi må gå tilbake til et tidligere steg, er vi klare til å begynne med implementeringen.

Når vi i XLENT utvikler programvare, har vi alltid et fokus på å levere høy kvalitet som vi selv kan være stolte av. For å få til dette er det viktig å ha gode sparringspartnere som det er mulig å diskutere med, for å sammen finne den beste løsningen.

I tillegg jobber vi også tett med kunden under hele utviklingsperioden, slik at vi kan avdekke utfordringer som krever tiltak. Her er det viktig å arbeide smidig, slik at vi kan tilpasse oss til endringer i kravene eller omfang av prosjektet.

Vi ønsker å jobbe med de mest moderne og stabile rammeverkene, som følger standardene til bransjen. Dette bidrar til at vi ikke utvikler kode som skaper teknisk gjeld for løsningen senere.

Et moderne rammeverk er også viktig for å ivareta sikkerheten i løsningen, da eldre programvare ofte har kjente sikkerhetshull i seg, noe vi aktivt jobber med å unngå.

Dersom det ikke allerede er et oppsett for drift av løsningen, vil vi også bistå med å sette opp dette i skyen, slik at det blir så lave kostnader som mulig, og videre forvaltning av prosjektet kan gjennomføres smidig.

Etter at implementeringen er fullført, vil vi bistå med å innføre systemet, slik at brukerne får en så enkel overgang som mulig til den nye løsningen.

Vi i XLENT har kompetanse på mange ulike områder innen systemutvikling. Vi kan levere hele, eller deler av denne reisen, og våre tekniske ferdigheter dekker blant annet:

  • Systemarkitektur
  • Løsningsarkitektur
  • Bedriftsarkitektur
  • Utviklererfaring :
    • .NET, C#, Java, MAUI, Flutter, Javascript, DevSecOps
  • Cybersikkerhet