XLENT Cyber Security Norway

Ekstern sikkerhetsvurdering

Vi utfører ekstern sikkerhetsvurdering og gjør en grundig evaluering av din organisasjons IT-infrastruktur.

Vår metodikk

Vi gjennomfører grundige sikkerhetsvurderinger av dine systemer, der vi kombinerer avanserte verktøy, automatiserte tester og manuelle vurderinger.

Vårt team identifiserer og tester sårbarheter for å avdekke hvordan trusselaktører kan få tilgang til sensitiv informasjon og ressurser.

Målet vårt

Vi leverer omfattende sikkerhetsanalyser for å identifisere sårbarheter mot mulige angrep. Dette gir økt innsikt for å kunne beskytte virksomheten. Vi fokuserer på nøkkelområder som:

 • Sikkerheten til tjenester tilgjengelige via internett
 • Sårbarheter og feilkonfigurasjoner i infrastrukturen
 • Risiko knyttet til utdaterte systemer
 • Sikkerheten rundt VPN/VDI-tjenester og beskyttelse mot uautorisert tilgang
 • Sikkerhetsvurdering av webapplikasjoner fra et eksternt perspektiv

Verdi for deg som kunde

 • Vi vurderer sikkerhetsmekanismene til internett-eksponerte nettsider og tjenester.
 • Vi demonstrerer hvordan infrastruktur som er i skyen kan bli kartlagt og kompromittert av eksterne trusselaktører.
 • Vi avdekker tekniske feilkonfigurasjoner, sårbarheter og utilstrekkelige tekniske kontroller.

Hva vi leverer

 • Vi utfører selve vurderingen og det vil krever minimal deltakelse fra teknisk personale hos kunden.
 • Kunden deltar på et oppstartsmøte slik at vi kan forstå selskapets infrastruktur og mål, samt for å sette opp og avklare det endelige omfanget av testen.
 • Vi leverer en sluttrapport med detaljerte observasjoner og anbefalte tiltak for å øke sikkerheten.

Kontakt

Kontor

Parkveien 55 0256 Oslo