Bærekraftig Digitalisering XLENT

Bærekraftig digitalisering

Bærekraft og digitalisering er hver for seg ord som er blitt del av vårt daglige vokabular. Når du slår dem sammen til “bærekraftig digitalisering” handler det om å digitalisere prosesser og arbeidsformer slik at de skal vare og være bærekraftige for bedriften i et lengre perspektiv. 

Når vi utvikler nye digitale løsninger tenker vi på alle pilarene som utgjør bærekraft. Vi tar utgangspunktet i de fire grunnpilarene til bærekraft. XLENT har en egen metodikk og digital tjenesteplattform som vi har utviklet basert på disse prinsippene. Produktet vårt heter Nexus Link og er utviklet med bærekraft i fokus. 

1. Kunde- og medarbeiderfokus - menneskelig bærekraft 

Med Nexus Links metodikk designer vi sammen løsninger som gir ansatte verktøyene til å effektivt bruke kunnskapen og ferdighetene sine til å skape verdi og måloppnåelse for bedriften. 

Samtidig skapes en arkitektur som gir forutsetninger for at du kan utnytte nøyaktige tjenester og opplevelser som oppfyller organisasjonens forretning. Tjenester og opplevelser som enkelt og fleksibelt kan endres dersom atferd endres. 

2. Samhandling - sosial bærekraft 

Kjernen i dagens verdiskaping handler om samhandling mellom mennesker, avdelinger og organisasjoner. Det er et miljø hvor alle aktører er avhengige av hverandre for å skape verdier, med krav om naturlig og bærekraftig utveksling av informasjon og funksjoner. Dette er en av hjørnesteinene i Nexus Link. 

3. Gjenbruk - økonomisk bærekraft 

Et viktig grunnprinsipp i Nexus Link er at det som utvikles i dag skal være grunnlaget for det som skal utvikles i morgen. 

Alt som skapes i den digitale tjenesteplattformen skal innenfor rimelighetens grenser bygges slik at det kan gjenbrukes i neste tiltak i bedriften. Dette blir mulig når vi tar utgangspunkt i virksomhetens langsiktige bærekraftige behov og ser de kortsiktige målene i forhold til de langsiktige. Dette er nøkkelen til økonomisk bærekraft. 

4. Ressursoptimalisering - miljømessig bærekraft 

Gjennom smarte digitale løsninger kan bruken av de begrensede ressursene som organisasjoner uunngåelig belaster miljøet med, reduseres. 

Riktig brukt kan digitalisering spare både tid, penger og ressurser ved å fremskynde omstillingen mot et bærekraftig og klimasmart samfunn. 

Vi er stolte over å ha denne metodikken og digitale tjenesteplattformen på plass. Om du lurer på noe rundt Nexus Link ta kontakt med oss. 

 

Kontakt