Bærekraftige konsulenter

Sosial bærekraft i fokus for XLENT

Det å trives og ha det bra på jobb anser vi som en selvfølge. Derfor har vi skapt Bærekraftige konsulenter, vårt tiltak for en bærekraftig arbeidskultur i konsulentverdenen.

Å bygge en god arbeidskultur tar tid og krever stort engasjement fra alle ledd i en organisasjon. Dette kan være en utfordring, spesielt for konsulentbedrifter hvor kollegaer ikke møtes fysisk like ofte.

"Vår virksomhet består av mennesker. Hvis vi har det bra, kan vi levere høy kvalitet til våre kunder, være bedre kollegaer og medmennesker. Derfor har vi valgt å fokusere på sosial bærekraft i dette arbeidet", sier Anders Franzen, administrerende direktør i XLENT konsernet.

Medarbeiderne i XLENT har vært en sentral del i å forme dette tiltaket. Alle XLENTs virksomheter jobber med samme målsetning og oppfyller de grunnleggende forutsetningene som er utarbeidet i initiativet.

Arbeidet med Bærekraftige konsulenter tar utgangspunkt i FNs globale mål for bærekraftig utvikling og er tilpasset med spesifikke utfordringer og muligheter innen bransjen og vår del av verden. Livskvalitet, personlig utvikling og støtte, mangfold og inkludering samt arbeidsvilkår og innflytelse er fokusområdene for tiltaket til XLENT.

"Når vi startet arbeidet med Bærekraftige konsulenter, begynte vi med å kartlegge og dokumentere hva vi gjør og har gjort for å skape kulturen vi har i dag - og fremfor alt - hvordan vi kan bli bedre. Neste steg er å utvikle det arbeidet vi har gjort til nå og tilføre flere grunnforutsetninger for å stadig forbedre oss", sier Anders.

Det er viktig å poengtere at dette er XLENTs måte å jobbe med sosial bærekraft og at det bare er starten på et langsiktig og viktig arbeid. Det er også en invitasjon til samarbeid og inspirasjon for andre selskaper som ønsker å omfavne arbeidet med sosial bærekraft.

"Vi tror sterkt på å dele vårt arbeid innen Bærekraftige konsulenter, og som en del av det tilbyr vi en sjekkliste som inspirasjon for de som ønsker å vite mer, eller komme i gang med sitt arbeid. Samtidig tar vi gjerne inspirasjon fra hvordan andre selskaper jobber slik at vi sammen kan heve nivået", sier Anders avslutningsvis.

Her finner du mer informasjon om vårt initiativ om Bærekraftige konsulenter