Gjengen I XLENT Ålesund

XLENT Ålesund - fra 1 til 6 personer på ett år!

For et år siden etablerte det skandinaviske IT-konsulentselskapet XLENT seg på Sunnmøre og XLENT Ålesund ble til.

Det lokale selskapet består av konsulenter med spisskompetanse på blant annet systemutvikling, løsningsarkitektur og CRM (Customer Relationship Management), og har på bare ett år gått fra å være 1 til 6 ansatte

"Det er alltid spennende med en nyetablering og man kan aldri vite helt hva man går til. Vi ble tatt veldig godt imot på markedet fra start og vi fikk raskt knyttet til oss kunder som viste oss tillit og ønsket å jobbe langsiktig sammen med oss," sier Kristine Hoddevik.

Daglig leder, Kristine Hoddevik, trekker spesielt frem det skandinaviske verdigrunnlaget basert på autonomi og sterk teamkultur, det gode fag- og arbeidsmiljøet og den inkluderende partnermodellen som suksesskriterier for å bli en attraktiv arbeidsplass for IT-konsulenter. 

- På kort tid har vi klart å etablere et engasjert og kunnskapsrikt team som virkelig brenner for sine fagområder og utfyller hverandre på best mulig måte. Dette skaper et svært godt team som evner å levere solide løsninger til kundene våre.

xlent-ålesund


Spennende næringsliv på Sunnmøre

XLENT Ålesund bistår lokale bedrifter med å ta sine digitale verktøy og prosesser til neste nivå. Spesielt innenfor CRM har miljøet gjort seg bemerket, som et av de største mellom Bergen og Trondheim.

- Bedrifter på Sunnmøre levererer kompetanse og produkter som er enestående, men vi merker at flere og flere har behov for å strukturere sine kundedata og effektivisere salgsprosessene sine for å evne å henge med på det internasjonale markedet. Et velutviklet CRM-system er derfor en nøkkelfaktor for å lykkes i en salgsbedrift. Her ønsker vi å hjelpe bedriftene til å kunne ta en enda tydeligere posisjon på sine felt, forteller Kristine.

xlent-team


Lokal tilstedeværelse skapte grunnlag for samarbeidet med Sparebanken Møre

Med kontorer midt i Ålesund sentrum er det viktig for selskapet å være en synlig aktør som engasjerer seg i lokalmiljøet og er med på å bygge opp regionen som et attraktivt arbeids- og bosted. 

- Det er ingen hemmelighet at vi mister mange flinke folk til de større byene som Bergen, Oslo og Trondheim. Løsningen på dette er å skape et enda større tilbud og fagmiljø lokalt, og å være flinkere å framsnakke Sunnmøre og mulighetene her, også utenfor byen, oppfordrer Kristine. 

Den lokale tilstedeværelsen og ønsket om å bygge et levende lokalsamfunn og yrende næringsliv deler de også med en av sine nyeste samarbeidspartnere, Sparebanken Møre. 

- Vi er så heldige å få jobbe sammen med en samarbeidspartner som på lik linje som oss er opptatt av å bygge opp og skape verdi på Sunnmøre. Med fokus på nærhet til kundene, bærekraftig utvikling og sterk samfunnsinteresse opplever vi dette som en god match, forteller Kristine. 

Ove Skjeret, leder for forretningsutvikling i Sparebanken Møre, benytter anledningen til å gratulere XLENT med 1-årsdagen: 

Vi har inngått et samarbeid med XLENT i Ålesund for innleie av spesialistkompetanse knyttet til våre teknologiløft. At selskapets konsulenter i oppdraget allerede var lokalisert i Ålesund, gjorde det enklere for oss å sikre bankens mulighet til en tettere og mer effektiv daglig dialog. 

Planen for det neste året

For XLENT Ålesund ble et vellykket førsteår nettopp avsluttet med en felles teamsamling i vakre Valldal. Når det gjelder planene for det neste året er Kristine tydelig:

- Vi ønsker flere flinke folk med oss som kan være med å bygge selskapet videre i 2024. Vi vil fortsette å utvide selskapet med kompetanse på systemutvikling og CRM, og håper at flere vil bli med oss på reisen som medarbeidere og partnere. 

Kontakt