Bakgrunn

Å bygge en god kultur er noe som tar tid og krever stort engasjement fra alle nivåer i organisasjonen. Dette kan være en utfordring, ikke minst for konsulentorganisasjoner, der kollegaer ikke møtes fysisk så ofte.

I XLENT har vi i flere år jobbet for å skape en sterk kultur som går igjen i hele organisasjonen – uavhengig av hvilken by du bor i eller hvilket XLENT-selskap du tilhører. Konsulentene våre er det viktigste vi har. Kultur og verdier er sentrale for at vi skal ha det bra og trives på jobben.

Som en del av vårt interne bærekraftsarbeid har vi sett over hva vi gjør bra i dag, hva vi har gjort bra historisk og hva vi kan gjøre for å bli enda bedre i fremtiden.

Det siste året har vi analysert virksomheten vår, med spørreundersøkelser og inspirasjon fra FNs mål for bærekraftig utvikling, for å konkretisere hva vi ønsker å oppnå i arbeidet med sosial bærekraft. I sluttrapporten har vi oppsummert hva en bærekraftig konsulent er for oss.

Så hva legger vi i begrepet Bærekraftig konsulent?

Vi trives, har det gøy sammen og har det bra med oss selv. Det skaper engasjement og kameratskap som gjør at vi som individer og XLENT som selskap kan utvikles videre. For å holde gjennom et helt arbeidsliv tror vi på en balanse mellom privatliv og jobb. Hos oss er alle like mye verdt, vi setter likestilling høyt og ingen blir diskriminert.

Vi leverer kvalitet til kunden. Vi er motiverte, glade, trivelige og engasjerte. I tillegg er vi pålitelige og ydmyke, noe som skaper tillit og trygghet hos kunden. Lagspillere er vi også!

Hvordan jobber vi med dette?

Alle ansatte har vært med og utviklet grunnlaget for Bærekraftige konsulenter. Også i videreutviklingen av arbeidet, sentralt og lokalt, involveres ansatte.

Det er viktig å understreke at dette bare er begynnelsen. Vi har kartlagt hva vi gjør i dag og hva vi må forbedre for å kunne fortsette å kalle oss Bærekraftige konsulenter. Neste steg er å videreutvikle arbeidet og utvide med flere arbeidsområder, både på et grunnleggende nivå og ut fra nye forutsetninger.

Vi henter gjerne inspirasjon fra andre tiltak og bedrifter – samtidig som vi vil dele vårt arbeide videre . Vil du vite mer eller komme i kontakt med oss? Ta kontakt ​​på service@xlent.no

Gruppfoto Sajt