HELP Kundecase Digital Tjenesteplattform

HELP Forsikring - tjenesteplattform

Nyutviklet digital tjenesteplattform gjorde kjernesystembytte enklere.

Digital tjenesteplattform og kjernesystembytte

Da HELP møtte utfordringen med et aldrende kjernesystem som begrenset deres digitale vekst, visste de at tiden var inne for fornyelse.

Med et allerede etablert team av dyktige konsulenter om bord fra XLENT, var overgangen til en ny og moderne digital tjenesteplattform både logisk og smidig. Denne plattformen, som sentralt knytter sammen HELPS's mange applikasjoner og tjenester, fremhevet fordelene av å ha et fellesområde som kan dele informasjon. Resultatet ble en raskere, mer effektiv drift, med friere integrasjoner. 

HELPS's besluttsomhet til å modernisere har satt dem på en vei mot en lysere digital fremtid. 

XLENT teamet  

XLENT har hatt et stabilt team bestående av løsningsarkitekt og fullstack utviklere som har blitt godt kjent med HELP og deres behov. Teamet har vært med på å løse flere utfordringer for HELP de siste årene. Det har vært en spennende reise og samarbeid, synes begge parter. 

Løsning og teknologi 

XLENT utviklet tjenesteplattformen som nå er laget for å få en åpen og fleksibel arkitektur som ikke er knyttet til en applikasjon. Alle felles data, logikk og informasjon er tilgjengelig fra tjenesteplattformen. Dette muliggjør bytte og oppgradering av applikasjoner uten å endre hele systemet. 

Tjenesteplattformen ble designet slik at den nå består av API-er med flere tilhørende meldingskøer og kø-konsumenter: 

 • Forsikrings-API – tilrettelegger data for interne applikasjoner med funksjonalitet for kunder, forsikringsdekninger, skadesaker, aktiviteter og kontrakter 
 • Partner-API – tilgjengelig for partnere av HELP, både interne og eksterne applikasjoner. API-et har utvidet tilgangskontroll
 • Webhook-API – hub for distribusjon av notifikasjoner mellom interne og eksterne systemer 
 • Auth-API - autentisering av klienter og tilgangskontroll for tjenester i plattformen

Meldingskøer – alle skriveoperasjoner i API-ene blir lagt på meldingskø for asynkron prosessering av kø-konsumenter. Dette gjør plattformen mer robust og uavhengig av underliggende tjenester som kjernesystemet. 

Tjenesteplattformen er bygget med fokus på følgende prinsipper

 • Sikkerhet - Azure AD-autentisering og rollebasert tilgangskontroll 
 • Ytelse - bruk av meldingskøer og konsumenter gir meget rask respons på API-operasjoner, uavhengig av ytelsen på andre underliggende systemer 
 • Sporbarhet - alle transaksjoner logges til Application Insights og notifikasjoner til eksterne systemer 
 • Testing - enhetstesting av forretningslogikk. Integrasjonstester med Specflow 
 • Integritet - skalerbarhet, fleksibilitet og sikkerhet i løsningen. 
 • DevOps - bruk av smidig utviklingsmetodikk, flere separate miljøer (test, akseptanse og produksjon), automatisert testing, kontinuerlig integrasjon og kontinuerlig utrulling (CI/CD) 
 • Frontend - Vue.js, HTML, CSS 

Om HELP forsikring 

Din trygghetspartner innen forsikring med advokathjelp som spesialområde. HELP tilbyr juridiske tjenester som er tilgjengelig for alle. 

HELP er alene om å tilby rettshjelpsforsikringer i sentrale rettsområder i Norge, Sverige og Danmark. Hjelpen tilbys ved at du betaler for en forsikringspremie, da slipper du å tenke på timepriser den dagen du virkelig trenger hjelp eller rådgivning. 

HELP er Norges største advokatmiljø for privatpersoner med spesialister innen barne- og familierett, arv, fast eiendom, kjøp, id-tyveri og netthets. 

Kunde

HELP Forsikring

Prosjekttype

Digital tjenesteplattform

Kontakt

Kontor

Parkveien 55 0256 Oslo

Kundens ord:

“Med XLENTs hjelp i utviklingen av vår digitale tjenesteplattform, har vi gjort store fremskritt i effektivisering, automatisering og integrering. Deres forståelse for våre behov har vært nøkkelen til å skape en mer fleksibel og fremtidsrettet løsning.”

Anders Vedal Head of IT & Development, HELP Forsikring