HELP Kundecase

HELP Forsikring - takstportal

Finn beste og nærmeste takstmannen ved ett tastetrykk.

HELP - hvor er nærmeste takstmann?

Tenk å kunne finne den nærmeste takstmannen ved ett tastetrykk. Det var drømmen til HELP og årsaken til oppstart av design og utvikling av en takstportal.  

Utfordringen 

Norge er et langstrakt land og i deler av landet kan det være lange reiseveier. Da er det viktig å kunne rekvirere en takstmann til forsikringssaker som er i nærheten av det område hvor det må utføres en takst. Dette var en av årsakene til at HELP forsikring ønsket seg en egen takstportal. I tillegg ønsket HELP et system hvor enkelhet og kontroll var viktig. Enkelhet som ett effektivt grensesnitt og korte kommunikasjonsveier. Kontroll som i ville gi kontinuerlig oversikt og gode muligheter til oppfølging.  

Valg av partner 

XLENT var allerede partner med HELP og det var derfor naturlig at XLENT utviklet en løsning for dette behovet da det meldte seg. Med en allerede etablert bransjekunnskap og bred kompetanse tok XLENT og bidro i hele utviklingskjeden: 

 • Innledende samtaler og kravstilling 
 • Prosjektstyring 
 • Backend-utikling 
 • Frontend-utvikling 
 • CICD flyten 

Løsningen 

Det var viktig at løsningen skulle ha et enkelt grensesnitt for for både interne og eksterne ressurser. Det var med dette i tankene at frontend applikasjonen ble spesielt viktig. 

Etter videre inngående undersøkelser og utvikling, landet vi på å etablere en database og back-end applikasjon med funksjonalitet for blant annet:  

 • Vise og opprette takstmenn - lett kunne administrere takstmannprofiler 
 • Vise og opprette firma som en takstmann er knyttet til - holde oversikt over firmaer som hver takstmann jobber for
 • Vise og opprette rekvisisjoner relatert til HELP sine forsikringssaker -  sentralisert administrasjon av alle rekvisisjoner
 • Opplastning av utført rapport for en takstmann - enkel og sikker opplasting av rapporter
 • Vurdering av rapporter laget av en takstmann - implentering av et vurderingssystem som til tilbakemeldinger på takstmannens rapporter, sikrer kvalitet og kontinuerlig forbedring

Takstportalens backend ble et separat API som inngår i HELPs tjenestelager som en egen mikrotjeneste. Tjenesten gir spesifikk data og funksjonalitet for takstportalens ulike frontend applikasjoner, samtidig som den konsumerer ytterligere mikrotjenester som inngår i HELPs tjenestelager. 

Advokater har mulighet til å opprette nye rekvisisjoner knyttet til en eksisterende forsikringssak. Ved å filtrere etter kompetanse og bruke en geografisk plasseringskartleggingsløsning kan en passende takstmann velges for rekvisisjonen. Tidligere erfaringer og vurderinger ligger også til grunn for advokaten. 

Videre gis takstmannen tilgang til rekvisisjonen for å se nærmere på detaljene og deretter etter endt oppdrag laste opp sluttrapport for godkjenning. 

Fra et utviklingsperspektiv så er Takstportalen utviklet med fokus på å skape et sikkert og raskt system.  

 • Sikkerhet - Azure AD-autentisering og rollebasert tilgangskontroll, samt integrasjon med BankID 
 • Ytelse - bruk av meldingskøer og konsumenter gir meget rask respons på API-operasjoner, uavhengig av ytelsen på andre underliggende systemer 
 • Sporbarhet - alle transaksjoner logges til Application Insights og notifikasjoner til eksterne systemer  
 • Testing -  Enhetstesting av forretningslogikk, Integrasjonstester med Specflow  
 • Integritet - all infrastruktur er satt opp i Microsoft Azure for å sikre skalerbarhet og fleksibilitet i løsningen 
 • DevOps - bruk av smidig utviklingsmetodikk, flere separate miljøer (Azure DevOps)  
 • Frontend - JavaScript, HTML, CSS, Vue.js  
 • Backend - RESTful, Mediator, .NET 6  
 • Test - akseptanse og produksjon, automatisert testing, kontinuerlig integrasjon og kontinuerlig utrulling (CI/CD)  
 • Dokumentasjon - funksjonell og teknisk dokumentasjon  

HELPs opplevelse av resultatet

HELP er i dag i startgropene for å ta takstportalen mer og mer i bruk for å fortsette å effektivisere sin rekvisisjonshåndtering. Den nye takseringsportalen gir både advokater og takstmenn mindre hodepine og effektiviserer hele prosessen fra opprettelse av rekvisisjon til utført arbeid og evaluering av resultater. 

Om HELP forsikring 

Din trygghetspartner innen forsikring med advokathjelp som spesialområde. HELP tilbyr juridiske tjenester som er tilgjengelig for alle. 

HELP er alene om å tilby rettshjelpsforsikringer i sentrale rettsområder i Norge, Sverige og Danmark. Hjelpen tilbys ved at du betaler for en forsikringspremie, da slipper du å tenke på timepriser den dagen du virkelig trenger hjelp eller rådgivning. 

HELP er Norges største advokatmiljø for privatpersoner med spesialister innen barne- og familierett, arv, fast eiendom, kjøp, id-tyveri og netthets. 

Kunde

HELP Forsikring

Prosjekttype

Applikasjonsutvikling

Kontakt

Kontor

Parkveien 55 0256 Oslo

Kundens ord:

“XLENTs bidrag til utviklingen av vår takstportal har vært viktig for å forenkle våre prosesser. Deres løsning har gjort det enklere for våre advokater å finne og samarbeide med takstmenn over hele landet.”

Anders Vedal Head of IT & Development, HELP Forsikring