Tastatur Og Hender Som Jobber XLENT Oslo

Cyber Security

Med vår spesialkompetanse kombinerer vi teknologi med effektive strategier, robuste prosesser og grundig opplæring. Beskytt dine digitale verdier med XLENT Cyber Security.

Vi har ekspertise innen Cyber Security

Cybersikkerhet er en av de mest kritiske utfordringene i dagens digitale landskap.

Bedrifter og organisasjoner er i økende grad utsatt for komplekse trusler som kan ha alvorlige konsekvenser for deres omdømme, økonomi og driftskontinuitet. For å sikre seg mot slike trusler, er det avgjørende å ha en helhetlig og proaktiv tilnærming til cybersikkerhet.

Vi forstår at cybersikkerhet handler om mer enn bare teknologi – det krever også effektive strategier, prosesser og opplæring for å håndtere risiko på en optimal måte. Vårt erfarne team jobber tett med våre kunder for å utvikle skreddersydde løsninger som beskytter deres digitale verdier og oppfyller deres unike behov.

Vårt tilbud innen cybersikkerhetstjenester omfatter:

  • GRC / Risikovurdering og -styring: Vi hjelper bedrifter med å forstå og etterleve lovkrav og relevante retningslinjer. Vi gjennomfører også grundige vurderinger av våre kunders cybersikkerhetsrisiko og identifiserer sårbarheter og trusler. Deretter utvikler vi skreddersydde risikostyringsstrategier og -tiltak for å minimere risikoen og beskytte virksomheten.
  • Sikkerhetsarkitektur og -designtjenester: Vi hjelper våre kunder med å utforme og implementere robuste sikkerhetsarkitekturer og -løsninger som beskytter mot interne og eksterne trusler. Vi tar hensyn til nyeste bransjebestemte praksis og standarder for å sikre en helhetlig tilnærming til cybersikkerhet.

  • Incident Response og håndtering: Vårt team er klar til å respondere raskt på sikkerhetshendelser og håndtere dem på en effektiv måte. Vi implementerer nødvendige tiltak for å minimere skade, gjenopprette normal drift og sikre at lignende hendelser ikke skjer igjen.

  • Opplæring og bevissthet: Vi tilbyr opplæring og bevissthetskampanjer for å styrke våre kunders evne til å identifisere og håndtere cybersikkerhetstrusler. Vi utvikler skreddersydde opplæringsprogrammer som passer til organisasjonens behov og sikrer at ansatte har riktig kunnskap og ferdigheter til å beskytte virksomheten.

  • Sikkerhetstest: Vi utfører alle type sikkerhetstester; red teaming, purple teaming, webb-applikasjonstester, infrastruktur, sårbarhets-scanninger og fysiske tester.

  • Bug Bounty: Vi utvikler, setter opp, drifter og kvalitetssikrer bug bounty program for våre kunder, der vi kan dra nytte av et uendelig stort sikkerhetsmiljø som hjelper til å finne sårbarheter før angriperne gjør det.

Kontakt

Kontor

Parkveien 55 0256 Oslo