Privatmegleren Kvadrat Applikasjon (1) XLENT Oslo

Digital tjenesteplattform

I en verden hvor endringene stadig kommer hyppigere, kan teknisk gjeld skape dramatiske konsekvenser. Heldigvis er ikke digitale tjenesteplattformer lenger bare for de store.

Vår ekspertise innen digital tjenesteplattform

En utfordring vi ser hos våre kunder i dag er at de ofte sitter med en systemportefølje som har eksistert i veldig mange år.

Det er ofte vi avdekker IT-løsninger og tjenester som har vært i drift i over 20 år. Når disse løsningene skal forholde seg til den nye hverdagen så må vi tenke på en ny måte. 

Det viktigste er å sørge for at tjenestene er stabile og er oppe og går døgnet rundt (24/7). Dette ser vi er en utfordring med IT-systemer som er teknisk utdatert.

I tillegg har vi eksempler på kunder som i flere år har forholdt seg til prosesser, i stor grad manuelle, som tidligere har tatt flere dager og som nå er redusert til noen få timer. For å løse dette må siloene brytes ned, og data må frigjøres og bli gjort tilgjengelig.

En digital tjenesteplattform løser disse utfordringene.

Dette gjøres ved at bedriftens informasjon blir løftet og bygget opp som tjenester og systemer som andre kan få tilgang til. Tilgangen gis til bedriften selv, brukerne eller eksterne organisasjoner.

Med en digital tjenesteplattform, designer og utvikler vi nye og mer relevante tjenester, enklere og raskere ved å frigjøre og øke verdi verdien på bedriftens eksisterende datagrunnlag. 

En ny digital tjenesteplattform blir derfor selve grunnmuren som knytter det IT-tekniske med forretningssystemer, sluttbrukere, kundeflater og samarbeidspartnere. 

Så hvor starter det? 

For vår del starter det som regel som en del av et rådgivningsprosjekt der vi kartlegger bedriftens nåsituasjon, systemarkitektur og prosesser. I tillegg avdekker vi hvordan forretningsmodellen ser ut, målsettinger og hva slags tjenester og kjernesystemer som blir benyttet. 

Det viktigste for oss er å forstå kunden vår, menneskene som jobber der og hvordan de skaper verdi. Verdiskapende tiltak og tidlige gevinster i et prosjekt gir god fremdrift og nødvendige svar når det gjelder veien videre.